Khóa học thử giúp các học viên làm quen với khung giảng dạy trực tuyến tại CLB Tiếng Đức Việt Đức.

Bài học tiếng Đức đầu tiên của tôiKhóa học giúp các học viên làm quen với khung giảng dạy tiếng Đức trực tuyến tại hệ thống CLB Tiếng Đức Việt Đức eLearning. Bạn có thể đăng kí một tài khoản miễn phí để tham gia khóa học: Tạo tài khoản học tiếng Đức miễn phí.